[product_category category="bee-course-he" per_page="12" columns="3" orderby="date" order="desc"]

מטרת הקורסים היא לרפא את הדבורים מתוך ראייה מעמיקה אל תוך החוכמה הניסתרת של ישות הדבורית והקשר שלה לממלכת הצומח.

בקורס נלמד על האבולוציה של הדבורים, על תפקידן המכריע בעולם הצומח,על ממלכת הדבורים והסיבה להיעלמותן, על גידול דבורים מנקודת מבט קונבנציונלית, אורגנית וביו דינמית.

כמו כן נלמד כיצד ניתן לגדל דבורים בצורה ידידותית מכבדת ומרפאת, בכוורת קונבנציונלית, אפריקאית וביו דינמית, על המחלות בקרב הדבורים והטיפול בהן, כיצד ניתן להציל נחיל דבורים בטבע ורדיית הדבש.

אני מזמין אתכם להצטרף ולהכיר את הדבורים מקרוב ולגלות עולם ומלואו.